Dossier les galeries d’art: Militants de l’art nou: les galeries com a agents de promoció artística

Share
Des de mitjans del segle xix, les galeries d’art han exercit un paper fonamental en la configuració de les successives tendències artístiques, no només pel que fa al seu èxit comercial, sinó sovint implicant-se en la seva definició teòrica i treballant per donar-les a conèixer tant als col·leccionistes potencials, com al públic en el seu sentit més ampli ​
​Tots els drets reservats