Sales, Calders, Tísner: tres escriptors, tres mirades, tres barcelones = Sales, Calders, Tísner: three writers, three outlooks, three Barcelonas = Sales, Calders, Tísner: tres escritores, tres miradas, tres barcelonas