Canvis i permanències a les closes de l'Alt Empordà