Eliminació del fàrmac Sulfametoxazole (SFX) en aigües residuals amb cultius altament específics i fangs actius