Compatibilització de l'estudi i el treball en els nous graus de mestre a través de la pràctica reflexiva