Eines d’anàlisi i visualització de grafs de compatibilitat i cicles de trasplantament per a suport dels KEP (Kidney Exchange Programs)

Share
KPD és un programa de trasplantaments de ronyó amb donant viu. Les sigles venen de l’anglès Kidney Paired Donation (donació aparellada de ronyó). S’aplica quan un donant potencial no és compatible amb el pacient. Aleshores els pacients intercanvien donants (s’explica més a fons a l’apartat Marc de treball i conceptes previs). Amb aquest treball es pretén desenvolupar una eina d’anàlisi i visualització de grafs que pugui ser utilitzada pel personal mèdic de l’Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en el context del trasplantament de ronyó creuat amb donant viu (KPD Program). L’ONT és l’associació encarregada de gestionar els trasplantaments a Espanya. L’any 2009 va iniciar el seu propi programa de trasplantament de ronyó creuat amb donant viu (KPD) però es van fer pocs trasplantaments. A partir de 2012, mitjançant un algorisme automatitzat i alguns canvis en el protocol, va augmentar el nombre de trasplantaments, amb una mitjana de 40 trasplantaments a l’any1. Els avantatges del trasplantament amb donant de ronyó viu han anat agafant més força durant els últims anys. Alguns dels avantatges que presenten, enfront dels trasplantaments amb donant cadàver, són1: - Major taxa de supervivència del trasplantament - Reducció del temps d’espera pel trasplantament, gràcies a l’alleujament de la falta de ronyons de donant cadàver - Menor risc pel donant - A molts països quasi no es fan trasplantaments amb donant cadàver per motius religiosos, socials, culturals, etc. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0