Visualitzant Taula E: Experiències fora de les aules ordinàries de classe per matèria "Elementary school teachers -- Study and teaching (Higher)"