Estudi comparatiu de la generació de residus de construcció mitjançant l’elecció de diferents sistemes constructius aplicats a una mateixa obra

Garriga Jiménez, Marc
Share
El present Treball final de Grau té com objectiu primer, avaluar quina és la gestió dels residus de construcció i demolició que es realitza en l'actualitat, realitzant una revisió de la normativa, tipologies de residus RCD, instal•lacions per a la seva gestió, classificació segons el seu tractament, descripció i obligacions dels agents que intervenen tant en el procés de producció de residus com el de la gestió i finalment una descripció de la documentació necessària per dur-la a terme. En segon terme i centrant-nos exclusivament en els residus que es generen durant el procés de construcció d'un habitatge, és a dir, els residus generats de col•locació i els d'embalatges ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0