Visualitzant Taula B: Autogestió de l'aprenentatge per data de publicació