El diari de classe del mestre Ferran Rahola (curs 1935-36)