Per un sistema universitari públic de qualitat: document aprovat en la sessió 1/2016 del Claustre universitari 18 de febrer de 2016

Share
El Claustre de la Universitat de Girona, davant l’inici d’una nova legislatura del Parlament de Catalunya, vol fer arribar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la seva posició respecte de les principals actuacions polítiques que han de contribuir a millorar la qualitat del sistema universitari públic del nostre país. Aquest document no pretén ser ni fer una anàlisi exhaustiva del sistema universitari català dels últims deu anys. Hi ha múltiples estudis publicats aquests darrers anys on es poden consultar dades, opinions, etc. Aquest document pretén descriure i justificar no totes, sinó les principals necessitats que, segons l’opinió del Claustre de la Universitat de Girona, tenen les universitats públiques catalanes per convergir adequadament a l’espai europeu d’educació superior ​
​Tots els drets reservats