Lliçó inaugural: "Excel·lència i equitat: dos reptes de la universitat"