La problemàtica de l'IIVTNU : Anàlisi jurisprudencial i perspectives de futur

Riera i Lozano, Arnau
Share
L’objectiu del present treball és analitzar des d’una perspectiva jurídica l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en concret el càlcul de la base imposable, l’abast de la jurisprudència recent al respecte, i les conseqüències que se’n deriven en la gestió dels ens municipals i en la tutela dels drets i garanties dels contribuents davant d’una indeguda recaptació de l’impost ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0