Relació de l’IMC amb els determinants sociodemogràfics, els estils de vida i l’estat de salut en la gent gran