Masoveries, lloguers, inquilins. Edificació i lloguer en la construcció de Girona al segle XIII

Canal, Eduard
Sagrera i Aradilla, Jordi
Full Text
Share
En la creació dels nous espais urbans medievals de Girona, especialment entre els segles XII i XIV, l’establiment emfitèutic sembla haver jugat un pa-per predominant, com a tot arreu. Però caldria afegir la importància de les ma-soveries urbanes impulsades pels grans propietaris que aixecaren moltes cases per posar-les en lloguer, segurament des de la segona meitat del segle XII. En al-guns casos aquestes masoveries/lloguers esdevingueren establiments emfitèutics a mitjan segle XIII quan hom detecta un impuls cap a noves construccions en es-pais ja edificats. L’existència de norma-tiva jurídica aplegada als costums locals a diverses ciutats des del segle XIII fa palesa aquesta realitat, però també la dinàmica i conflictes entre propietaris i llogaters ​
​L'accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores