Pla de comunicació. Biblioteca UdG

Share
A l’anàlisi DAFO prèvia a la confecció del Pla estratègic Òrbita 18-22 es va detectar que una de les mancances/deficiències de la Biblioteca de la UdG era la comunicació. Tots els agents a qui es va preguntar i les evidències que es van treballar ens portaven a concloure que ens calia millorar en aquest aspecte. La comunicació ha d’esdevenir un eix transversal que incideixi en els quatre eixos principals del Pla: #SomBiblioteca, #SomInstitució, #SomTerritori i #SomProfessionals. És a dir, cal comunicar i donar a conèixer els objectius que es deriven de les línies estratègiques, adaptant la difusió als diferents tipus d’usuaris. A mesura que hem anat desplegant el pla estratègic ens hem adonat que ens cal un document marc que articuli aquesta transversalitat i a la vegada ens doti d’uns protocols bàsics tant per a la comunicació interna com externa. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0