Suports visuals que afavoreixen el desenvolupament i la inclusió dels alumnes amb TEA a l’aula.

Robles Moreno, Marta
Share
Els suports visuals són l’eina més utilitzada pel desenvolupament tant comunicatiu com social dels alumnes amb trastorn de l’espectre autista. Per aquest motiu, es vol valorar la seva efectivitat i es pretén analitzar si mitjançant aquests instruments s’afavoreix el desenvolupament de les habilitats comunicatives i la interacció social dels alumnes amb trastorn de l’espectre autista. Per aconseguir aquest propòsit, primer es definirà el concepte i les principals característiques sobre l’autisme. Seguidament es descriuran els diferents tipus de suports visuals i es parlarà del concepte inclusió. Finalment, es descriurà i s’utilitzaran alguns dels materials per a poder valorar el seu paper dins del desenvolupament de l’alumne amb TEA en el seu dia a dia a l’aula. D’aquesta manera es podrà observar quina és la resposta d’aquests alumnes amb aquests suports valorant el paper inclusiu que realitzen en el seu dia a dia. Per realitzar aquesta investigació i aconseguir el que es proposa, es parteix de l’experiència personal obtinguda durant el període com a practicant en l’Escola d’Educació Especial Font de l’Abella, com a monitora a l’Escola Joan Riu i amb l’ajuda d’una professional de l’àmbit. A més a més de recerca bibliogràfica. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització