L’autoconeixement com a eix d’un programa d’orientació

Barrena Aguilar, Marta
Share
Els pilars del treball que es presenta en aquest document són l’autoconeixement i l’orientació a partir de programes. Per aquest motiu, la finalitat última que s’ha cercat ha estat el disseny d’un instrument d’orientació eficaç per a ser desenvolupat de forma individual en el context educatiu. Per tal objectiu, no només ha estat necessari aprofundir en el coneixement teòric i metodològic de l’orientació sinó també conèixer les necessitats d’un context concret sobre el qual s’ha realitzat una prova pilot del programa. Així doncs, a partir de la fonamentació teòrica s’ha aprofundit en l’orientació i en els Models de l’orientació, concretament, el Model de programes. Com a context s’ha definit l’Institut Vescomtat de Cabrera, en el qual s’ha realitzat una anàlisi de necessitats prèvia al disseny del Programa d’Orientació per a l’autoconeixement. L’elaboració del Programa d’orientació s’ha fet a partir de tres accions, essent la primera i la darrera grupals i la intermèdia de caràcter individual. Aquesta es compon de vuit activitats l’objectiu de les quals és promoure la reflexió i l’autoconeixement. Per tal de validar l’instrument s’ha plantejat la realització d’una prova pilot amb quinze alumnes de tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria a l’Institut Vescomtat de Cabrera. Aquesta prova s’ha avaluat mitjançant un qüestionari, el qual ha aportat resultats relatius a l’eficàcia i la idoneïtat del Programa d’orientació basat en l’autoconeixement per als objectius que aquest es planteja. Tot seguit s’ha elaborat, mitjançant els resultats de la prova pilot, la versió final del Programa d’Orientació per a l’autoconeixement, que després d’incorporar els canvis pertinents, s’ha estructurat a partir de nou activitats de reflexió i autoconeixement. Aquest procés de revisió teòrica, anàlisi i disseny que conclou amb l’aportació d’un instrument d’orientació en forma de programa basat en l’autoconeixement constata la consecució dels objectius plantejats per aquest Treball Final de Grau dels estudis en Pedagogia. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0