Paisatges sureres de la Mediterrània. Estudi comparatiu

Cufí Pericot, Andreu
Share
El present Treball Final de grau és un estudi de les diferents zones del món –conca Mediterrània- on s’hi poden trobar alzines sureres (Quercus suber). En un primer moment s’analitza quins són els paisatges surers que apareixen a l’actualitat i el que hi havia hagut al passat. S’analitzen les principals característiques i s’avaluen els seus valors. En segon lloc s’analitzen el conjunt de països on hi habita aquest arbre a partir de set àmbits geogràfics on, s’exposen els principals espais i les característiques més importants. A cada àmbit hi ha inclòs el seu context històric, el mercat surer actual, com es troben els boscos de la regió i les principals fortaleses i debilitats. Finalment es parla sobre el valor universal dels paisatges surers. Els paisatges de Q.suber són únics al món i una bona manera de reconèixer la seva importància seria a partir d’una catalogació internacional sobre l’alzina surera com a patrimoni cultural mundial de la UNESCO. A l’últim punt s’exposen els criteris més importants que demana la UNESCO perquè una futura candidatura sigui possible ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització