Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera

Localització