Avaluació de l’impacte d’una central hidroelèctrica sobre l’estat ecològic i la biodiversitat del sistema fluvial

Localització