El Castell de Fornells de la Selva i l’ermita de Santa Maria del Castell: projecte de difusió i pla d’usos per a la conservació

Localització