Turismo sostenible y desarrollo: análisis del desarrollo turístico sostenible colombiano mediante el estudio de la efectividad de los programas de asistencia al desarrollo como modelos de ayuda a la sostenibilidad local

Share
The identification of cases that allow to identify if the relationship between international cooperation and tourism can be generator of good practices, in order to design a methodological tool to analyse and evaluate sustainable tourism planning processes in international development aid 2/2 programmes. A conceptual approach is made to the role of development, international cooperation and sustainable tourism, selecting different experiences that allow checking their current situation, in order to propose a methodological tool of indicators to evaluate the tourism sustainability within projects developed in communities with low level of development. International development aid programmes can encourage the promotion of tourism, but it must be borne in mind that, if all the interested parties are not involved, their management can have shortcomings, making the results of the project even more difficult, reaching negative impacts on the local community ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització