Bertrana de capçalera: la gran sèrie barcelonina de Prudenci Bertrana

Rufí Pagès, Jaume
Share
En el marc de l’Any Bertrana, que se celebra aquest 2017, la Biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) ha endegat Bertrana de capçalera, un projecte per recollir les referències i les còpies digitalitzades dels articles a la premsa de Prudenci i Aurora Bertrana. En aquest article presentarem unes primeres línies d’anàlisi sobre els gruix de l’obra periodística de Prudenci Bertrana a Barcelona, la concentrada en tres sèries que sumen prop d’un miler d’articles: Ideari barbre (El Poble Català, 36 articles 15/II/1914-18/IV/1914), Ideari bàrbar (La Publicidad, 428 articles, 14/V/1920-28/IV/1922) i Impromptu (La Veu de Catalunya, més de 398 articles, 8/X/1922- 28/IV/1936) ​
​Tots els drets reservats