UdG Llengua. Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge

Share
Versió actualitzada de la guia per a un ús no sexista de la llengua i que forma part d’'UdG Llengua. Guia lingüística i d’estil de la UdG'. Guia concebuda amb l’objectiu primordial d’ajudar a prendre consciència de la importància d’emprar amb propietat el llenguatge, bo i prenent cura de respectar la perspectiva de gènere. Aquesta Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge vol servir d’eina de consulta per als membres de tota la comunitat universitària per tal d’assegurar que els textos i usos lingüístics que produïm siguin respectuosos, inclusius i estiguin lliures d’estereotips i d’expressions discriminatòries. Entre aquests usos discriminatoris, destaquem els usos clarament sexistes i androcèntrics de la llengua, entenent per ús sexista aquell que menysté o desvalora un dels dos sexes, i per ús androcèntric, el que invisibilitza o fa difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l’actuació de les dones ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0