La gracíola (Gratiola offincinalis) a l'Ardenya i a les Gavarres