La plana de la Selva, un espai natural pendent de protecció

Share
La Selva és una comarca mediterrània amb un paisatge molt variat, ja que comprèn terres des del litoral al cims del Montseny. Des d'un punt de vista geomorfològic i també paisatgístic, hom la subdivideix en tres sectors: el litoral que comprèn la costa i la serralada Litoral o de Marina, la depressió de la Selva (o plana selvatana) i la serralada Prelitoral del sector Montseny-Guilleries. En aquesta comunicació ens centrarem en la plana selvatana, el sector de la comarca amb un nombre major d'hàbitats i espècies singulars amenaçats com a conseqüència de la ocupació física del territori ​
​Tots els drets reservats