Design, preparation and characterization of polymer inclusion membranes as an emerging technique for preconcentration and speciation measurements

Share
Water is essential for humankind not only for its direct consumption but also for its multiple applications in industry or agriculture, among others. The presence of undesirable substances or pollutants directly affects its quality. Therefore, it is of paramount importance to develop analytical methodologies which permit the detection and/or quantification of different species or compounds that can restrict their usage. The research presented in this thesis is focused on the design, preparation and characterization of new analytical methodologies based on functionalized membranes for the preconcentration and speciation of pollutants in the aqueous environment ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.