Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 8. La gestió de la docència