Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 7. L'avaluació contínua