Producció de biogàs a través de la digestió anaeròbica d'aigües residuals concentrades amb canvi de temperatura estacional