Synthèse, caractérisation et application des alliages à base de Mn-X-Y (X=Al; Y=Fe,Co) et Ca-Al dans la dégradation d'un colorant azoïque "Black 5" utilisé dans l'industrie de textile

Ben Mbarek, Wael
Share
This work is framed in the general context of the synthesis and characterization of Mn or Ca based alloys, which are subsequently applied in degradation processes of azo dyes used in the textile industries. The alloys were produced by three techniques: arc melting (bulk), rapid solidification (ribbon) and ball milling (powder). The low value of the activation energy and the fast kinetics of degradation makes the alloys of the Mn-Al system candidates for use in the treatment of decolorization of wastewater. Fe or Co addition has been aanalyzed. The low resistance to corrosion of Fe increases the rate of the degradation reaction. On the other hand, the results obtained in the Ca-Al system show that are effective reducing azo dyes under neutral pH conditions ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.