Biological control of quarantine bacterial plant diseases with Lactobacillus plantarum strains. Improvement of fitness and monitoring

Daranas Boadella, Núria
Share
The fruit production is threatened by several bacterial diseases, such as fire blight of apple and pear, bacterial canker of kiwifruit, bacterial spot of stone fruits, and angular leaf spot of strawberry. The conventional pesticides that are available for the control of these diseases are mainly copper compounds and they have a limited efficacy and negative impact on environment. Therefore, there is a need to develop alternative and sustainable management tools. This Ph.D. Thesis contributes to the development of a novel microbial biopesticide based on lactic acid bacteria. Two Lactobacillus plantarum strains were selected due to their broad-spectrum activity. In order to improve the epiphytic survival of both strains in plants and to get more consistency in their biocontrol efficacy, a physiological adaptive strategy was defined to increase the water-stress tolerance. Also, a monitoring method was developed to evaluate the population dynamics of a L. plantarum strain. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.