Efectes del resveratrol sobre la malaltia d’Alzheimer per la millora dels nivells de proteïna beta amiloide i els de fosforilació de proteïna tau