Circulació monetària al rerepaís emporità

Caño Dachs, Mònica
Share
La metodologia utilitzada per dur a terme aquest treball consta de diverses parts. En primer lloc es busca bibliografia bàsica per conèixer i comprendre els diversos jaciments objecte d’estudi, ja que no tots tenen les mateixes característiques i cal tenir en compte no es comparable una vil·la romana amb un statio. En segon lloc es fa un estudi bastant complert de les monedes de cada jaciment i s’organitzen en bases de dades perquè sigui més fàcil posteriorment la seva localització. Seguidament es procedeix a realitzar l’explicació del marc geogràfic, de les característiques pròpies dels jaciments i una breu cronologia amb l’ajuda de la bibliografia bàsica. El cos principal del treball serà l’estudi numismàtic on, seguint l’ordre de cada un dels jaciments, es durà a terme l’estudi més acurat de les monedes trobades, ubicant-les en un marc cronològic i realitzant els gràfics propis per tenir una visió més global de la informació. Posteriorment es podrà realitzar una comparativa amb els estudis realitzats en altres jaciment. Finalment un cop s’hagi extret la màxima informació es podrà realitzar les conclusions adients o les noves preguntes segons els resultats obtinguts ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització