Aportacions de l'anàlisi composicional a les mixtures de distribucions