Mágica belleza. El pensamiento mágico como fundamento original de la teoría del arte

Share
Artistic forms seem to be closely related to magical thinking, because of their use of symbols and representations, the creation of talismanic objects and the articulation of ritual practices. This link has fluctuated throughout history. There were periods in which they were intricately related, whereas in other times the threads almost released themselves. However, it seems that they never managed to separate completely. That is because of the link, present since the origins of art. For this investigation, there will be a very broad historical framework, from that initial focus up to the present. That is because the goal is to articulate certain aesthetic ideas, a theory that helps us understand better the foundations of art. Among all art forms, schools, artists and tendencies, the focus will be in those closer to the visionary. That is because that kind of link is more visibly present in those creators or currents. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.