Fandom adolescent: la influència del fenomen fan en la cerca de la identitat durant l’adolescència