Normes d'incorporació de material didàctic a "UdGMoodle"

Matas, Josep
Share
L’article 20 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) considera que difondre documents afectats per aquesta normativa per mitjà d’una xarxa com “UdGMoodle” és un acte de comunicació pública, una de les formes d’explotació regulada per aquesta norma. No hi fa res que el nombre de possibles usuaris de l’espai virtual de l’assignatura sigui limitat. El fet que hi hagi una pluralitat de persones i que la comunicació es faci dins un àmbit que no és estrictament domèstic (art. 20.1 LPI) comporta que aquesta forma de divulgació quedi plenament afectada pel dret d’autor. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0