Perfils. Josep Tero, alumne i amic de M. Àngels Anglada