Ángel López: "Hem de fer que les indústries creixin sense comprometre el desenvolupament futur"