Estudis d'inundabilitat d'àmbit local a partir d'un dron: el cas del Còrrec dels Lladres al municipi de Garriguella (Alt Empordà)

Morales Rios, William
Share
El treball busca avaluar la precisió d’una topografia captada a vol de dron. Per tal de fer-ho es crea un MDT a partir d’altimetria extreta de fonts oficials i un altre MDT a partir de la combinació d’aquests arxius oficials i els arxius obtinguts amb el dron. Amb la caracterització dels dos models digitals, s’ha determinat que el nou MDT creat és més precís i fiable. A partir d’aquests dos MDT s’elaboren dues simulacions hidràuliques distintes amb l’objectiu d’apreciar certes diferències en els resultats d’inundabilitat. Amb aquests resultats s’ha portat a terme una anàlisi de les diferències en l’exposició al risc d’inundació entre ambdós models per tal de prendre consciència sobre la importància de la precisió i l’actualització d’aquests tipus d’arxius ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització