Airbnb. Estudi de la reputació

Guillot Rosell, Gemma
Share
La present investigació pretén establir quina és la reputació de la plataforma Airbnb entre els usuaris i arrendataris. En aquest sentit, el treball es centra en determinar, mitjançant un estudi, la reputació d’Airbnb. Per fer-­‐ho s’ha analitzat la visió i l’opinió que tenen els usuaris i llogaters del servei i la manera com surt anunciada la plataforma als mitjans de comunicació. El treball està dividit en dos blocs principals. El primer conté els resultats de la cerca d’informació més teòrica i el recull de les dades bàsiques de la companyia analitzada. El segon bloc presenta la part pràctica i més important de la investigació, on mitjançant l’ús d’un qüestionari s’obté la informació necessària i rellevant per a la determinació de la reputació d’Airbnb. El propòsit final de l’informe és determinar si la reputació d’Airbnb és positiva o negativa i quins factors influeixen en aquesta decisió. Un cop finalitzada la investigació, els resultats obtinguts han estat positius. La plataforma Airbnb té una bona reputació entre usuaris i llogaters. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0