New challenges in Rh(I)-catalysed [2+2+2] cycloaddition reactions

Share
This doctoral thesis studies the involvement of challenging unsaturated substrates in the transition-metal catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction, as well as new catalytic systems for the reaction. First, Morita-Baylis-Hillman adducts are involved in the partial intramolecular rhodium(I)-catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction. Next, linear chiral allene-yne/ene-allene substrates are synthesized and submitted to [2+2+2] cycloaddition reaction conditions. The process works with effective chirality induction of the chiral centres of the linear compounds to the cycloadducts. Following, the synthesis of a dendrimer by means of a Co-catalysed [2+2+2] cycloaddition reaction to form the core is described. The dendrimer contains a poly(ethylene glycol) moiety, as well as a ligand that can coordinate to a metal. Finally, hybrid silica materials containing rhodium(I) complexes are prepared. These materials are used for the [2+2+2] cycloaddition of alkynes and can be recovered by simple filtration and reused in further reactions. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.