Beca Josep Pallach. Projectes d'Innovació Educativa

Beca Josep Pallach. Projectes d'Innovació Educativa

L'Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s’adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d’una beca per finançar projectes d'innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor d'una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d'haver estat el creador i primer director de la Delegació de Girona de l'Institut de Ciències de l'Educació.

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:

- Promoure la formulació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.

- Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital i centrats en la ciutat de Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa.

- Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics i culturals, entre molts d'altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

- Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a qualsevol nivell educatiu, des de l'educació infantil fins a la universitat.