Discurs de presentació de la professora Carmina Virgili, a càrrec del Dr. David Brusi