Discurs de presentació del senyor Miquel Roca Junyent, a càrrec del Dr. Xavier Arbós