Presentació [Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2017, vol. 63, núm. 3]: L'ensenyament de la geografia al segle xx