Presentació [Documents d'anàlisi geogràfica, 2002, núm. 40]