De la vida de sant Onofre valenciana i anònima, de principis del XVI, a la recreació d’Onofre Salt (Barcelona, 1620)